Zakelijke belastingen

Voor u als ondernemer kunnen wij o.a. de volgende belastingaangiften voor u verzorgen:

  • aangifte inkomstenbelasting
  • aangifte omzetbelasting
  • aangifte loonheffing
  • aangifte vennootschapsbelasting


Aangifte inkomstenbelasting
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld in 3 categorieën. Deze 3 categorieën worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de bron van inkomen en de hoogte van het inkomen (rekening houdend met eventuele aftrekposten).

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

In box 1 worden de inkomens uit werk (loon, onderneming, uitkering, overige werkzaamheden) en eigen woning (eigen woning forfait) bij elkaar opgeteld. Van dit bedrag mogen de aftrekposten afgetrokken worden (bijvoorbeeld hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen). Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd, waarbij het tarief hoger wordt naarmate het saldo hoger is.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (al dan niet samen met zijn of haar partner), ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap. Hierbij wordt ook indirect aandelenbezit meegeteld. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaan uit dividend en winst uit verkoop van aandelen. Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

U betaalt een vast percentage van uw grondslag sparen en beleggen. Uw grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, rekening houdende met de aftrek van het heffingsvrij vermogen.

Aangifte omzetbelasting
Wij kunnen voor u maandelijks / per kwartaal / per jaar uw aangifte omzetbelasting verzorgen (afhankelijk van uw tijdvak). Tevens zullen wij de aangiften ICP verzorgen indien deze van toepassing zijn.

Mocht u zelf de aangiften doen, kunnen wij dmv een suppletie aangifte jaarlijks correcties doorvoeren, mocht dit nodig zijn.

Voor ondernemers die onder of rond de grens van € 20.000,– omzet zitten zullen wij teven jaarlijks bekijken of het mogelijk is om gebruik te maken van de Kleine Ondernemers Regeling voor de BTW en of dit ook daadwerkelijk voordeliger is.


Aangifte loonheffing
Als u inhoudingsplichtig bent, moet u aangifte loonheffingen doen. U moet op tijd aangifte doen en de loonheffingen op tijd betalen.
Wanneer de loonadministratie bij ons is ondergebracht zorgen wij voor de juiste verwerking van de aangifte loonheffing.

Aangifte vennootschapsbelasting
Er zijn verschillende partijen die de vennootschapsbelasting moeten betalen. Sommige rechtspersonen zijn zonder meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het gaat hier om bijvoorbeeld:

  • besloten vennootschappen (BV)
  • naamloze vennootschappen (NV)

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst.