Mediation

Vanaf maart 2020 is het takenpakket van Wallerbosch Van Wees Administraties uitgebreid met Mediation. Arno heeft op 6 februari 2020 zijn opleiding Mediation afgerond bij het ICM.

Er wordt gewerkt conform de richtlijnen van MfN (Mediatorsfederatie Nederland)

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict tussen partijen met behulp van een derde. (de mediator)

Bij mediation is het niet de bedoeling dat de mediator stuurt in het proces, maar dat d.m.v. begeleiding en vragen de partijen zelf tot een oplossing komen die voor beiden acceptabel is. Hierbij dient genoemd te worden dat wij, uit oogpunt van onze fiscale kennis, aan zullen geven wat de fiscale gevolgen zijn van de diverse oplossingen.  Op verzoek van de partijen zullen we dan adviseren welke oplossing  fiscaal het gunstigst is voor beide partijen.

Mediation is op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Beide partijen moeten geheel op vrijwillige basis deelnemen aan het traject en een mediationovereenkomst tekenen waarin wordt afgesproken dat alles dat  besproken wordt vertrouwelijk is en dus niet gedeeld wordt met derden. (tenzij er in de overeenkomst uitzonderingen worden opgenomen)

Vrijwilligheid is echter niet gelijk aan vrijblijvendheid. Op moment dat u de mediationovereenkomst tekent, tekent u er voor om u volledig in te zetten om tot een gewenste oplossing te komen.

Wij als kantoor richten ons vooral op de mediation bij echtscheiding/ontbinden van samenlevingsovereenkomsten en arbeidsconflicten. Maar uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor conflicten op andere terreinen zoals b.v. burenruzies, conflicten binnen verenigingen enzovoort.

Ons intake gesprek is gratis.