Loonadministratie

Het uitvoeren van een loonadministratie houdt meer in dan een bruto-netto berekening. Wij kunnen  o.a. de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

  • periodiek aanleveren van de loonstroken
  • verzorgen en indienen van  loonheffingsaangiften
  • verzorgen en indienen van pensioenaangiften
  • verstrekken van de jaaropgaven
  • verstrekken van loonkostenberekeningen en pro forma loonberekeningen

Omdat u uw personeel graag tevreden houdt is een juiste en tijdige verwerking van bovenstaande werkzaamheden belangrijk. Wanneer u de loonadministratie bij ons laat uitvoeren hoeft u zicht over deze zaken geen zorgen te maken.

Werkgever en werknemers krijgen toegang tot digitaal portaal waarin te allen tijde de loonhistorie kan worden opgevraagd.