Per 1 januari 2015 wordt het arbeidsrecht drastisch gewijzigd. Laat u tijdig informeren of deze wijzigingen ook consequenties hebben voor u!